Perimet e duhura për të gjitha stinët

Kam marrë një shkrim nga Spesa 2.0 ku lista e perimeve  është e ndarë sipas muajve. Kam shtuar versionet shqip dhe anglisht.

Unë ju kujtoj se konsumimi i perimeve sezonale ndihmon për të ulur ndotjen e mjedisit (konsum më i vogël i karburanteve për ngrohje/ftohje të serave për kultivim) dhe të sigurojë një sasi më të madhe të mineraleve, fibrave dhe vitaminave.

Download

No related posts.

This entry was posted in Akuaponike and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>